среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak przewidywane ploty Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий